Hughes - Isherwood
HAFAN AMDANOM NI EIN CYFARWYDDWYR EIN GWASANAETHAU EIN CYSYLLTAU CYSYLLTU NI
Gwasanaethau Ymgynghorol Cyffredinol
 • Syniadau Trawsffurfiol Da – Ar sail Profiad Eang
 • Astudiaethau Dadansoddol a Datblygu Polisi
 • Adolygiadau, Adroddiadau ac Argymhellion – ar Eich Cynigion
 • Ad-drefnu Adfywio a Gwasanaethau Cysylltiedig
 • Caffael Ymchwil a Gwasanaethau
 • Dosbarthiadau Meistr – Sgiliau Darlithio a Hyfforddi
 • Trefniadau Trefnyddol Hyblyg - i Weddu i’ch Prosiect a’ch Anghenion
 • Medrau Ieithyddol - Cymraeg, Saesneg a Ffrangeg
Gwasanaethau Adfywio a Chadwraeth
 • Prifgynllunio Trefol a Strategaethau Cyflwyno
 • Adfywio a Chadwraeth – Rhaglennu / Rheoli Prosiectau
 • Cyfranogiad Budd-ddeiliad a Chymunedau Lleol
 • Rheoli Cymdogaethau a Datblygiad Economaidd-gymdeithasol
 • Cynlluniau Celfyddyd Gyhoeddus a Threftadaeth - Rhaglenni a Chomisiynu
 • Lleoedd ar gyfer Digwyddiadau, Arwyddion, Murluniau, Gwaith Stryd a Gosodiadau Celf
 • Cynigion Gwella Mannau Agored ac Amgylcheddol
 • Cynllunio Strategol / Gofodol - Trefol, Gwledig a Rhanbarthol
 • Gwelliannau Gweledol i Ardaloedd Sensitif
 • Gwarchod Tirweddau - Polisi a Chyfarwyddyd Cynllunio
 • Cyfarfodydd Ymgynghori â’r Cyhoedd – Hyrwyddo
 • Ymrwymiad i Arferion Amgylcheddol Da a Chadwraeth Adeiladau
 • Ymrwymiad i Warchod Cynefinoedd a Rhywogaethau

Ein Safonau

Ymrwymwn i'r canlynol
 • parchu arferion gorau rhyngwladol
 • dilyn arferion da sy’n cyd-fynd â’r safon ‘Buddsoddwyr mewn Pobl’ wrth ddatblygu ein hunain a’n cysylltau
 • gweithio mewn ffordd sy’n ystyriol o’r amgylcheddol
 • parchu a defnyddio ieithoedd a diwylliant y lleoedd a wasanaethwn.

Gallwn gynnig ein gwasanaethau yn Gymraeg, Saesneg a Ffrangeg.


STRATEGAETH DAI LEOL GWYNEDD, 2007.
Adroddiad ar y Sesiynau Casglu Tystiolaeth Hyrwyddedig.

Cliciwch yma i weld yr adroddiad llawn.


STRATEGAETH DAI LEOL GWYNEDD, Chwefror 2007.
Sesiynau Casglu Tystiolaeth Hyrwyddedig
CYFLENWAD / DIGONEDD (Tai - Yng Ngwynedd)

Cliciwch yma i weld y nodyn llawn.

 

Palmant o safon … maes parcio caregog ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, carreg Caer Efrog yn Ardal Gadwraeth Caernarfon, manylion llechi a cherrig crynion ym Machynlleth, Canolbarth Cymru, a cherrig palmant modern yn Ardal Gadwraeth Sgwâr Victoria (Widnes).

Yn ôl i’r top