Hughes - Isherwood
HAFAN AMDANOM NI EIN CYFARWYDDWYR EIN GWASANAETHAU EIN CYSYLLTAU CYSYLLTU NI

I gael gwybodaeth gyffredinol, cliciwch yma i gysylltu â ni trwy e-bost -

Cliciwch yma i anfon neges atom (EH) – Lawrlwytho
Cliciwch yma i anfon neges atom (BI) – Lawrlwytho

Hughes - Isherwood

( EIRA HUGHES Gwasanaethau Ymgynghori Cyf .)
( Rhif y Cwmni: 6188435 )
 

SIR Y FFLINT Eira Hughes, DipLA ( Leeds ), MCD(Lerpwl), MRTPI, MLI.
Ffôn – +44 [0] 1352 752 383 Symudol – 0776 889 1664
E-bost – eira_hughes@btinternet.com

MANCEINION Baron Isherwood, BA(Econ)(Bryste), PhD(Bryste).
Ffôn – +44 [0] 161 486 9853 Symudol – 0777 559 7995
E-bost - Baron.Isherwood@btinternet.com


Ac yn olaf, dyma enghreifftiau o waith pobl eraill, rhyngwladol ei arddull a’i safon, sy’n cael ei edmygu gennym…

Arferion Adfywio Gorau Rhyngwladol – yn Budapest (Caffi Siop Lyfrau), Wien (ailwampio Amgueddfa Albertina), Llundain (Llygad Llundain) a Chaerdydd (arwyddion dwyieithog ar wyneb Canolfan y Mileniwm).

Arferion Gorau Rhyngwladol mewn Celfyddyd Gyhoeddus– o Budapest (manylion draig ar Fastiwn y Pysgotwr a cherfluniau yn Sgwâr yr Arwyr), o Wien (yr Amgueddfa Byd Natur) ac o Chatsworth yn Lloegr (Y Datguddiad).

Cydnabyddiaethau

TESTUN – Hawlfraint © Eira Hughes a Baron Isherwood 2006

DYLUNIO A CHYNLLUN– Eira Hughes (cynllun gwreiddiol) / VELNET o Henffordd (dylunio manwl a pharatoi ar gyfer y we) (www.velnet.co.uk), 2006

CYDNABOD Y DARLUNIAU – Darluniau © Eira Hughes – heblaw –

# 2 bortread a ffotograff o Hulme (yn 1970) a atgynhyrchwyd gyda chaniatâd caredig © Sefton Samuels FRPS (www.seftonphoto.co.uk)

# y delweddau canlynol –

 • Tudalen Deitl a Chynllun Llunio Lle Prif Gynllun Castlefields gyda chaniatâd © Taylor Young, a bendith English Partnerships
 • Cloriau Blaen Prif Gynllun a Strategaeth Gyflwyno Glannau Widnes gyda chaniatâd © The Building Design Partnership
 • Cloriau adroddiadau HBC, a delweddau JCB yn Castlefields a Chanolfan Dysgu Gydol Oes Kingsway gyda blodau cochion gyda chaniatâd © Cyngor Bwrdeistref Halton
 • Cloriau adroddiadau GONW gyda chaniatâd © Swyddfa’r Llywodraeth ar gyfer Gogledd-orllewin Lloegr
 • Clawr addrodiad ‘Urban 21’ gyda chaniatâd © Y Weinyddiaeth Ffederal dros Gludiant, Adeiladu a Thai, Yr Almaen.
 • Cloriau adroddiad NWDA gyda chaniatâd © Awdurdod Datblygu Gogledd-orllewin Lloegr
 • Cloriau adroddiad CCGC gyda chaniatâd © Cyngor Cefn Gwlad Cymru
 • Gwaith celf Glasu’r Cymoedd gyda chaniatâd © Awdurdod Datblygu Cymru
 • Clawr papur ‘The World of Goods – Towards an Anthropology of Consumption’ gan Mary Douglas a Baron Isherwood ( Llyfrau Penguin 1979), © Mary Douglas a Baron Isherwood, gyda chaniatâd Penguin Group ( UK )
 • Lluniad, cynlluniau ac adroddiadau a baratowyd ar ran CB Arfon a Chyngor Gwynedd gyda chaniatâd © Cyngor Gwynedd
 • Cloriau a delweddau adroddiad NBC gyda chaniatâd © Cyngor Dinas Casnewydd
 • Cynlluniau MCC gyda chaniatâd © Cyngor Dinas Manceinion
 • Clawr adroddiad Manylion Llechi Traddodiadol gyda chaniatâd © Leeds Metropolitan University

CYFIEITHU I’R GYMRAEG – Posib o Nercwys (e-bost: translation@posib.co.uk )

DELWAITH PAMFFLEDYN Y PRACTIS – Bridgegate Printing Co. o Gaer (www.bridgegateprinting.com)

Yn ôl i’r top