Back to the English Version
Hughes - Isherwood
HAFAN AMDANOM NI EIN CYFARWYDDWYR EIN GWASANAETHAU EIN CYSYLLTAU CYSYLLTU NI
Mae Hughes Isherwood yn arbenigwyr ar

- Dyfeisio Cynlluniau Adfywio Ymarferol
- Datblygiad Cylchoedd Trefol a Gwledig yn Gynaliadwy
- Cadwraeth Cefn gwlad a Threftadaeth
- Polisi Rhanbarthol a Chynllunio Gofodol

CLEIENTIAID DIWEDDAR

CABE, Places Matter (North West Design Review),Cyngor Barnsley, Cyngor Doncaster, Cyngor Rotherham, Cyngor Dinas Sheffield, Transform South Yorkshire HMR Pathfinder, The Green Corridor, Cyngor Gwynedd, Cartrefi Cymunedol Cymru, Cymdeithas Tai Clwyd, Cymdeithas Tai Eryri, Melin Homes, Tai Sir Benfro, ac - yn achos Dr. Baron Isherwood - Llywodraeth Ffrainc.